Althermedia Group

Althermedia Group (na zlecenie Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju) – wykonanie kilku dynamicznych makiet architektonicznych oraz konstrukcji z dużymi modelami psów-bernardynów wypełniających pawilony promujące wykorzystanie funduszy szwajcarskich we wschodnich województwach Polski (2015)