Wojsko Polskie

Wojsko Polskie – projekt i wykonanie blatów, makiet i modeli dla modelowego teatru działań wojennych na Wschodzie i Zachodzie – budynki, mała architektura, modele pojazdów, modele żołnierzy (2015)